Захист законних прав та інтересів дітей

 

Захист законних прав та інтересів дітей


Контактні дані представників педагогічного колективу щодо захисту прав та інтересів дітей:

Бузько Надія Вікторівна - заступник директора НВК
email: buzkonadiia@gmail.com

Ліпін Юрій Миколайович - педагог-організатор НВК
 email: lipin777@gmail.com

Грузін Оксана Миколаївна - психолог НВК
email: books.ok@mail.ru


Законодавча та нормативно-правова база щодо запобігання та протидії дискримінації, проявам агресії, антисоціальної поведінки, насильства
 

1.    Законодавство у сфері запобігання та протидії дискримінації:

 • Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні;
 • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
 • Закон України «Про національні меншини»;
 • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • Кодекс законів про працю;
 • Закон України «Про рекламу»;
 • Закон України «Про зайнятість населення».

 

2.    Міжнародно-правові акти:

 • Конвенція про права дитини;
 • Конвенція Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці»;
 • Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

 

3.    Законодавчі та нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії насильства:


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "Профілактика булінгу у літньому таборі: інтерактивні форми роботи"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ одо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ЩОДО ТЕМИ АНТИБУЛІНГУ
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu

Методичні матеріали для проведення тренінгів, занять, виховних годин

Презентація. Порядок реагування на випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми

Презентація. Основні напрямки взаємодії служб у справах дітей та закладів освіти

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар